GIỚI THIỆU

Russin & Vecchi được thành lập ở châu Á cách đây hơn 50 năm để phục vụ cho các nền kinh tế mới phát triển.  Công ty đã mở một văn phòng tại Việt Nam từ những năm 1966 cho đến 1975.  Đến năm 1993, công ty mở cửa trở lại văn phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh, và một năm sau đó mở văn phòng tại Hà Nội.  Tính đến nay, Russin & Vecchi đã có hơn 30 năm kinh nghiệm hoạt động tại Việt Nam.

Với lịch sử lâu dài và kinh nghiệm dày dặn, Russin & Vecchi thường xuyên đóng vai trò là cố vấn đặc biệt cho các hãng luật quốc tế có các giao dịch ở Việt Nam.

Hoạt động của Russin & Vecchi tại Việt Nam phục vụ cho các khách hàng nước ngoài lẫn Việt Nam trong hoạt động đầu tư, tài chính và cung cấp dịch vụ của họ tại thị trường Việt Nam.  Chúng tôi tư vấn cho khách hàng về các cấu trúc hoạt động hiện có tại thị trường này; hỗ trợ thành lập doanh nghiệp và quan trọng hơn nữa, chúng tôi còn tư vấn cho họ những vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình hoạt động tại Việt nam.  Cùng với lĩnh vực tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp, Russin & Vecchi còn tư vấn tích cực trong lĩnh vực sáp nhập và mua bán doanh nghiệp, ngân hàng và tài chính, thị trường vốn, bất động sản, cơ sở hạ tầng, thuế, luật lao động, sở hữu trí tuệ, v.v. Tại Châu Á, Russin & Vecchi còn có hai văn phòng tại Thái Lan và Đài Loan.

Russin & Vecchi có bốn Luật sư thành viên tại Việt Nam và hơn hai mươi luật sư tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội.