Thành phố Hồ Chí Minh

Vietcombank Tower, Tầng 14
5 Công Trường Mê Linh
Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: (84-28) 3824-3026
Fax: (84-28) 3824-3113

 

Hà Nội

Tòa nhà Hanoi Central Office, Tầng 11
44B Lý Thường Kiệt
Hà Nội
Tel:  (84-24) 3825-1700
Fax: (84-24) 3825-1742

Email: lawyers@russinvecchi.com.vn