Khai Thác Đất Hiếm – Ngành Công Nghiệp Đầy Hứa Hẹn của Việt Nam

September 29th, 2023
| |
Energy

Các nguyên tố đất hiếm, như thuật ngữ này ngụ ý, là những nguyên tố được khai khoáng. Có 17 loại và nhiều trong số chúng xuất hiện cùng nhau. Sau khi chúng được sàng lọc, tinh chế , quặng được được chế biến thành kim loại hoặc hợp kim có ứng dụng rộng rãi – và được sử dụng nhiều trong các thiết bị công nghệ cao mặc dù chỉ là một số lượng nhỏ: ví dụ trong các điện thoại thông minh, máy ảnh kỹ thuật số, pin, đĩa cứng, thiết bị chiếu sáng huỳnh quang, TV, máy tính và trong nhiều sản phẩm khác. Các ứng dụng quan trọng trong công nghiệp quốc phòng có thể kể đến màn hình điện tử, hệ thống dẫn đường, laser, radar và hệ thống sonar. Mặc dù lượng nguyên tố đất hiếm (REE) được sử dụng trong mỗi sản phẩm có thể là một nhỏ của sản phẩm đó nếu tính theo trọng lượng, giá trị hoặc thể tích, nhưng nếu không có các nguyên tố đất hiếm , sản phẩm đó sẽ không hoạt động. Các nguyên tố đất hiếm rất quan trọng đối với việc áp công nghệ trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Contact Us

Tel: (84-28) 3824-3026